Novosti

Uštedite do 20% energije tokom duvanja

Veoma smo ponosni što možemo da ponudimo novu mogućnost za naše kupce u pogledu uštede energije tokom duvanja. Sa novom tehnologijom mi pravimo predforme koje imaju takvu osobinu da mogu da upiju infracrvenu energiju do 20 % više nego klasična predforma. Grejanje predformi tokom procesa duvanja se vrši infracrvenim lampama. Odnos preuzimanja toplote je uvećan izmenom osobina predformi da absorbuju više infracrvene radijacije.

Poboljšano preuzimanje toplotne energije pomocu pretformi može povecati kapacitet duvaljke i/ili da redukuje zahteve za elektricnom energijom tokom procesa duvanja boca.
U industriji koja je izuzetno osetljiva na troškove, relativno mala poboljšanja dovode do znacajnih ušteda i izmenu marketinških uslova.
Novu tehnologiju možemo primeniti u promenljivom stepenu tako da omogucimo kupcu zahtevani nivo uštede energije.

Nova tehnologija se primenjuje na bezbojne i obojene petforme.


3.46 % povecanja upijanja energije po 1 koraku.


Transparetnost pretforme opada sa vecim stepenom upijanja energije


Nazad